معنی و ترجمه کلمه to put in place به فارسی to put in place یعنی چه

to put in place


کارگذاشتن ،نصب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها