طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to put out of the way به فارسی to put out of the way یعنی چه

to put out of the way


سربه نيست کردن ،نابود کردن ،کشتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها