معنی و ترجمه کلمه to put to grass به فارسی to put to grass یعنی چه

to put to grass


چراندن ،بچراسردادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها