معنی و ترجمه کلمه to put to the blush به فارسی to put to the blush یعنی چه

to put to the blush


خجالت دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها