طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to roll a huge snowball به فارسی to roll a huge snowball یعنی چه

to roll a huge snowball


گلوله بزرگى از برف درست کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها