طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to setting into shape به فارسی to setting into shape یعنی چه

to setting into shape


درست شدن ،سروصورت گرفتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها