طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to show one out به فارسی to show one out یعنی چه

to show one out


کسيرا از در بيرون کردن ،راه بيرون رفتن را بکسى نشان دادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها