معنی و ترجمه کلمه to start on a journey به فارسی to start on a journey یعنی چه

to start on a journey


عازم سفرى شدن ،رهسپار سفر شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها