طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to stretch out به فارسی to stretch out یعنی چه

to stretch out


دراز کردن( دست يا پا)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها