طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to surfeit oneself به فارسی to surfeit oneself یعنی چه

to surfeit oneself


پرخوردن ،تپاندن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها