معنی و ترجمه کلمه to sweep the seas به فارسی to sweep the seas یعنی چه

to sweep the seas


همه جاى درياراعبورکردن ،درياهارا ازوجود دشمن پاک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها