طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to sweep away به فارسی to sweep away یعنی چه

to sweep away


ازبين بردن ،ازميان برداشتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها