معنی و ترجمه کلمه to take a step forward به فارسی to take a step forward یعنی چه

to take a step forward


گامى سوى جلو برداشتن ،يک قدم پيش نهادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها