طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to take huff به فارسی to take huff یعنی چه

to take huff


اوقات تلخ شدن ،قهرکردن ،رنجيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها