طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to take off the gloves به فارسی to take off the gloves یعنی چه

to take off the gloves


رودربايستى راکنارگذاشتن ،بى ملاحظه گفتگوکردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها