معنی و ترجمه کلمه to take the lead به فارسی to take the lead یعنی چه

to take the lead


رياست کردن ،پيشقدم شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها