معنی و ترجمه کلمه to tap one claret به فارسی to tap one claret یعنی چه

to tap one claret


بينى کسيرابامشت خون انداختن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها