معنی و ترجمه کلمه to think out به فارسی to think out یعنی چه

to think out


با فکر پيدا کردن ،انديشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها