طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to throw cold water on به فارسی to throw cold water on یعنی چه

to throw cold water on


نيکو ندانستن وناچيزشمردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها