معنی و ترجمه کلمه to win laurels به فارسی to win laurels یعنی چه

to win laurels


جايزه گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها