معنی و ترجمه کلمه to work off به فارسی to work off یعنی چه

to work off


خالى کردن ،بفروش رساندن ،اب کردن ،مصرف کردن ،دست کشيدن از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها