معنی و ترجمه کلمه toroid به فارسی toroid یعنی چه

toroid


سطح ايجادشده از خط مارپيچى ،مارپيچى ،چنبره
الکترونيک : شتابده چنبرى
عمران : چنبره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها