معنی و ترجمه کلمه traceable به فارسی traceable یعنی چه

traceable


قابل رديابى ،جستجو کردنى ،يافتنى ،قابل تعقيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها