معنی و ترجمه کلمه tracer به فارسی tracer یعنی چه

tracer


مهمات رسام ،فشنگ رسام ،ردياب ،نقشه کش ،طراح ،جستجو کننده ،رسام
علوم مهندسى : نقشه کش
شيمى : ردياب
علوم نظامى : ماده رسام رسم کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها