معنی و ترجمه کلمه tractive force به فارسی tractive force یعنی چه

tractive force


عمران : نيروى کشش وسايل نقليه موتورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها