طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه trail به فارسی trail یعنی چه

trail


پشت سر يکديگر قرار گرفتن ،هدف را تعقيب کنيد،بدنبال کشيدن ،بدنبال حرکت کردن ،طفيلى بودن ،دنباله دار بودن ،دنباله داشتن ،اثر پا باقى گذاردن ،پيشقدم ،پيشرو،دنباله
زيست شناسى : راهک
ورزش : مسير اسکى
علوم هوايى : هدف را در سم ت ... تعقيب کنيد
علوم نظامى : هدف را در سمت ... تعقيب کنيد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها