معنی و ترجمه کلمه transducer به فارسی transducer یعنی چه

transducer


ترانسدوکتور،دگرساز،مبدل ،ورارسان ،ترانسفورماتور،دستگاه گيرنده نيرو از يک دستگاه ودهنده نيرو بدستگاه ديگرى
علوم مهندسى : مبدل
کامپيوتر : مبدل
روانشناسى : نيروگردان
علوم هوايى : مبدل انرژى
علوم نظامى : دستگاه تبديل انرژى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها