معنی و ترجمه کلمه transplant به فارسی transplant یعنی چه

transplant


نشاکردن ،درجاى ديگرى نشاندن ،مهاجرت کردن ،کوچ دادن ،نشاء زدن ،(جراحى )پيوندزدن ،عضو پيوند شده ،فراکاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها