طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه transplantable به فارسی transplantable یعنی چه

transplantable


پيوند شدنى ،قابل برداشتن وکاشتن درمحل ديگرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها