طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه transplantation به فارسی transplantation یعنی چه

transplantation


فراکاشتن ،پيوند،جابجا سازى ،قلمه زنى ،نشاکارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها