معنی و ترجمه کلمه trigonometry به فارسی trigonometry یعنی چه

trigonometry


(هن ).مثلثات
کامپيوتر : مثلثات
روانشناسى : مثلثات
ورزش : مثلثات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها