معنی و ترجمه کلمه trim tanks به فارسی trim tanks یعنی چه

trim tanks


علوم نظامى : مخازن تعادل ناو
علوم دريايى : مخازن تعادل ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها