معنی و ترجمه کلمه true heading به فارسی true heading یعنی چه

true heading


سمت حقيقى
علوم نظامى : سمت جغرافيايى
علوم دريايى : - true course

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها