معنی و ترجمه کلمه true resistance به فارسی true resistance یعنی چه

true resistance


مقدار مقاومت اهمى
الکترونيک : مقدار مقاومت حقيقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها