طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه truly به فارسی truly یعنی چه

truly


صادقانه ،باشرافت ،موافق باحقايق ،بدرستى ،بطور قانونى ،بخوبى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها