معنی و ترجمه کلمه tube holder به فارسی tube holder یعنی چه

tube holder


علوم مهندسى : سر پيچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها