طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه turnaround jump shot به فارسی turnaround jump shot یعنی چه

turnaround jump shot


ورزش : پرش از پشت و چرخش بهنگام شوت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها