معنی و ترجمه کلمه two discrepant stories به فارسی two discrepant stories یعنی چه

two discrepant stories


دو حکايت مختلف

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها