معنی و ترجمه کلمه type-write به فارسی type-write یعنی چه

type-write


ماشين کردن ،ماشين نويسى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها