معنی و ترجمه کلمه u-iron shaped valley به فارسی u-iron shaped valley یعنی چه

u-iron shaped valley


عمران : دره يو شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها