طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ubi jus, ibi remedium به فارسی ubi jus, ibi remedium یعنی چه

ubi jus, ibi remedium


قانون ـ فقه : هر جا حقى هست ضمانت اجرا هم هست هر جا حقى است حق استيفاء ان هم وجود دارد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها