معنی و ترجمه کلمه ucs (unconditioned stimulus) به فارسی ucs (unconditioned stimulus) یعنی چه

ucs (unconditioned stimulus)


روانشناسى : محرک غير شرطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها