معنی و ترجمه کلمه uglify به فارسی uglify یعنی چه

uglify


زشت کردن ،بدترکيب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها