طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ulceration به فارسی ulceration یعنی چه

ulceration


ايجاد زخم يا قرحه ،زخم يا قرحه ،ريشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها