معنی و ترجمه کلمه ultimate bearing capacity به فارسی ultimate bearing capacity یعنی چه

ultimate bearing capacity


عمران : حداکثر فشار متحمل پى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها