طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ultimate strength به فارسی ultimate strength یعنی چه

ultimate strength


حاصلضرب بيشترين بار ممکن( در حال کار)،تاب
علوم مهندسى : مقاومت يا استحکام نهايى
عمران : مقاومت نهائى
معمارى : مقاومت نهايى
علوم هوايى : حاصلضرب بيشترين بار ممکن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها