معنی و ترجمه کلمه ultralight aircraft به فارسی ultralight aircraft یعنی چه

ultralight aircraft


علوم هوايى : هواپيمائى با وزن کمتر از 454 کيلوگرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها