معنی و ترجمه کلمه ultramodern به فارسی ultramodern یعنی چه

ultramodern


فرانو،بسيار تازه ،خيلى جديد،متجدد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها