طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ultramontanism به فارسی ultramontanism یعنی چه

ultramontanism


سکونت در ارتفاعات زياد،اعتقاد به تفوق مطلق پاپ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها