معنی و ترجمه کلمه ultramundane به فارسی ultramundane یعنی چه

ultramundane


فراجهانى ،ماورا جهان ،ماوراگيتى ،ماورا منظومه شمسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها